Poradnia Zdrowia Psychicznego świadczy pomoc dla osób, które ukończyły 18 r. ż.

Powodem zgłoszenia się do Poradni Zdrowia Psychicznego mogą być wszelkie formy zakłóceń funkcjonowania psychicznego – zarówno sytuacyjne, epizodyczne, jak i mające charakter długotrwałych, przewlekłych zaburzeń.

Zakres świadczeń to:

 • diagnoza psychiatryczna i leczenie farmakologiczne,
 • diagnoza psychologiczna zaburzonych funkcji i cech ( badanie kliniczne, testowe),
 • zindywidualizowane formy pomocy psychologicznej:
  • poradnictwo
  • psychoterapia indywidualna
  • psychoterapia grupowa ( 3-miesięczne cykle terapeutyczne )
  • grupy wsparcia
  • terapia par

Wobec dużej liczby osób zakwalifikowanych do psychoterapii - czas oczekiwania na terapię jest warunkowany kolejnością wpisu na listę oczekujących.

NASI LEKARZE UDZIELAJĄ RÓWNIEŻ PORAD W JĘZYKU ANGIELSKIM (dr STEWARD) ORAZ ROSYJSKIM (dr MAKSIM TICHONOW).

KLUB PACJENTA ( WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA )

Klub Pacjenta, to miejsce spotkań osób dorosłych ( od 18 roku życia ), doświadczających choroby psychicznej. Celem Klubu jest poprawa społecznego funkcjonowania osób z doświadczeniem choroby psychicznej.
Klub Pacjenta działa na terenie Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień od wielu lat w godzinach rannych i popołudniowych. Prowadzony jest przez doświadczone Personel – pielęgniarkę psychiatryczną oraz psychologa. Zajęcia Klubu Pacjenta odbywają się na terenie Poradni, jak i poza Poradnią.
Członkowie Klubu uczestniczą w bieżących wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta – koncertach, spektaklach, wystawach. Klub organizuje również wspólne wyjścia na imprezy plenerowe, sportowe.
Członkowie Klubu współdecydują o sposobach organizowania wspólnego czasu.

 

REJESTRACJA

PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

ul. Samuela Lindego 19-21
51-138 Wrocław
tel. 71 355 63 61
tel. 71 355 65 18

PRZYCHODNIA KOZANÓW

ul. Dokerska 9
54-142 Wrocław
tel. 71 373 88 42, 71 373 84 13
tel. 71 353 68 87 - poradnia ginekologiczna (telefon dostępny w czasie pracy poradni)

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO +

Ostrowskiego 13 c
53 - 238 Wrocław
tel. 71 369 90 60